Rioollucht in huis – De Rioolmeester lost de vieze lucht op!

Privacyverklaring De Rioolmeester

De Rioolmeester B.V., gevestigd aan Energiestraat 11 te Warmenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Rioolmeester B.V. Energiestraat 11 1749 DN Warmenhuizen +31 226 – 390 097 https://www.derioolmeester.nl

M. Schouten is de contactpersoon van De Rioolmeester B.V.. Hij is te bereiken via info@derioolmeester.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Rioolmeester B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

  • Voor- en achternaam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres, Postcode en Plaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@derioolmeester.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Rioolmeester B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van een verzoek tot afspraak die wij van u hebben ontvangen
  • U te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van een vraag die wij van u hebben ontvangen
  • Onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Rioolmeester B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Rioolmeester B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Rioolmeester B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

  • Persoonsgegevens: In verband met de historie van onze werkzaamheden en eventuele garantie en onderhoudswerkzaamheden bewaren wij uw gegevens voor onbepaalde tijd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Rioolmeester B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die De Rioolmeester B.V. ontvangt worden beheerd / opgeslagen d.m.v.:

Amazon Cloudfront

De website De Rioolmeester B.V. wordt gehost bij Amazon Cloudfront. Hierop slaan wij, als back-up, de ingevulde formulieren van onze website op.

Hotjar

Voor de analyse van onze website en om deze te kunnen verbeteren kunnen wij uw bezoek (anoniem) meten en/of opnemen via Hotjar. Deze informatie, bijvoorbeeld heatmaps of recordings, geeft ons aanknopingspunten om onze website verder te optimaliseren qua gebruik.

Voor reacties op onze website maken wij gebruik van de diensten van Disqus. Middels een centrale registratie van gebruikers, is het eenvoudiger voor u, als website bezoeker, om een reactie te plaatsen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Rioolmeester B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

De Rioolmeester B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Wij plaatsen cookies van Google Analytics die jouw surfgedrag bijhouden in de vorm van website statistieken. De bewaartermijn voor de cookies is 26 maanden.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Rioolmeester B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@derioolmeester.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij \u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . De Rioolmeester B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Rioolmeester B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@derioolmeester.nl

Privacy beleid van derden

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. De Rioolmeester B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website raad gepleegd te worden.

Klacht indienen

Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door De Rioolmeester B.V. niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene contact opnemen met de contactpersoon van De Rioolmeester B.V..

Uw riool ontstoppen?

Gootsteen ontstoppen

vanaf 

98

,-

Klantbeoordelingen

Klanten beoordelen onsCamera-inspectie met een:

8.4

 (gebaseerd op 269 beoordelingen)

Klik hier voor alle beoordelingen

Rioollucht verstopt?

Bel de rioolservice van Noord-Holland

Ons werkgebied is Noord-Holland en dat betekent dat wij heel snel ter plaatse zijn om de rioollucht op te sporen in uw huis, maar ook kantoor. U belt ons voor onder andere: